Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
tel. 81 532 70 21,
tel./faks 81 532 65 19
Znajdujesz się tutaj: ZDZ w Lublinie / CERTYFIKACJA / Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji

Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji

Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) poprzez Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Lublinie (RCWEiC) zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji (egzaminowania) oraz procesów certyfikacji (nadawania) kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata. Projekt powstał w 2015 r. przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) na podstawie regulacji i dyrektyw UE i zakłada współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami. W 2017 r. na drodze kompleksowej reorganizacji został w pełni dostosowany do założeń wdrożonego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE - jest zgodny z wytycznymi EFS. System Certyfikacji Kwalifikacji KCA (System KCA) został stworzony i opracowany w celu formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zakłada podmiotową rozdzielność Procesów Walidowania oraz Procesów Certyfikacji dla kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz dla kwalifikacji rynkowych, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej (art.2 pkt. 11 „Ustawy o ZSK” z dnia 22 grudnia 2015 r.). 

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne i etapowe realizowanie Procesów Nadawania Kwalifikacji (Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji) w oparciu
o wytyczne i założenia zawarte w Regulaminie Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA oraz dokumentach opisanych w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Systemu KCA - stanowiącym zbiór regulacji i zasad gwarantujących trafność oraz rzetelność realizowanych procesów.

KCA posiada rekomendacje największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących Pracodawców wszystkich branż i sektorów !

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ:

Gwarantowana rozdzielność podmiotowa i osobowa

Rekomendacje branżowe

Zgodność z zapisami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Profesjonalizm i rzetelność realizacji

Wypracowane standardy i procedury

System zachowania jakości

Udział pracodawców lub ich przedstawicieli w systemach walidacji

Certyfikaty zabezpieczone hologramem wraz z suplementem zawierającym efekty kształcenia

Doświadczenie egzaminatorzy

Pytania egzaminacyjne dostosowane do efektów kształcenia realizowanych w procesach kształcenia

 

Informacji udziela: Małgorzata Wróblewska - Tylus, tel.81 532 79 65, 536 211 109, e-mial: m.wroblewska@zdz.lublin.pl

szukaj szkolenia

© ZDZ w Lublinie - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij