Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
tel. 81 532 70 21,
tel./faks 81 532 65 19
Znajdujesz się tutaj: ZDZ w Lublinie / Aktualności / Jubileusz 70 lat ZDZ w Lublinie

Jubileusz 70 lat ZDZ w Lublinie

Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie z Oddziałami lokalnymi jest prężnie działającą organizacją stowarzyszeniową, z misją podwyższania kwalifikacji zawodowych osób dorosłych na kursach, a także kształceniem młodzieży w systemie szkolnym na najwyższym poziomie.

Wysoki poziom proponowanych usług edukacyjnych, elastyczne dostosowanie oferty szkoleniowej do aktualnej sytuacji na rynku pracy wraz z 70-letnim doświadczeniem na polu edukacji pozwala wyróżnić Zakład doskonalenia Zawodowego w Lublinie jako wiodącą jednostkę edukacyjną w regionie.
 

Przez cały okres działalności ZDZ Lublin w kursach zawodowych więzło udział ponad 1 milion 50 tys. osób w kilkudziesięciu obszarach tematycznych, szkoły ZDZ ukończyło 20 tys. uczniów.

ZDZ prowadzi 30 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (ZSZ, licea, technika oraz szkoły policealne), które działają zarówno w systemie dziennym jak też wieczornym i zaocznym. W roku szkolnym 2016/2017 w Szkołach ZDZ na Lubelszczyźnie uczyło się 1951 uczniów.

Zrealizowaliśmy kilkanaście różnych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, o łącznej wartości ponad 10 mln złotych. W ramach tych projektów daliśmy szansę bezpłatnych szkoleń  dla  kilkunastu tys. osób. Obecnie realizujemy 6 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na około 15 mln złotych.

ZDZ w Lublinie może poszczycić się wieloma prestiżowymi certyfikatami i atestami, są to między innymi:

- Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty

- Certyfikat ISO 9001:2008

- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

- Agencja Zatrudnienia

- Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie jest instytucją oświatową, która przystosowała się do nowych czasów i nowych wymagań stawiając na nowoczesność w dydaktyce, najwyższe kwalifikacje kadry oraz na współpracę z placówkami naukowymi i innymi organizacjami. W trakcie 70 lat istnienia ZDZ Lublin stale modernizował swoja baze lokalową, działając rozważnie i systematycznie stworzył solidna infrastrukturę. Posiadamy własne budynki, nowoczesnie wyposażone pracownie, sale wykładowe, warsztaty szkoleniowe i spawalnie. W ostatnich latach powstał nowy budynek dydaktyczny w Parczewie oraz stacja diagnostyczna w Zalutyniu. Rozszerzono bazę dydaktyczną o nowy budynek dydaktyczny w Zamościu, a w Białej Podlaskiej rozbudowano infrastrukturę wraz z pełnowymiarową hala sportową.

Zakład współpracuje z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy, z jednostkami samorządu terytorialnego, a także z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto duże znaczenie przywiązujemy do współpracy z Kuratorium Oświaty, Lubelska Izbą Rzemioślniczą oraz Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Utrzymujemy stałą współpracę z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Zakładami Doskonalenia Zawodowego z terenu całego kraju. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie na trwale wpisał się w obraz Lubelszczyzny, kształtujac w pełni nowoczesny jej wizerunek.

Życzymy sobie wielu lat obfitujacych w kolejne sukcesy w sferze szkoleniowej, produkcyjnej oraz szkolnej.

ZDZ w Lublinie

szukaj szkolenia

© ZDZ w Lublinie - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij