ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
  Oddział w Kraśniku
  Sekretariat szkół ZDZ
  23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 116
  tel. (0-81) 825-26-40 fax (0-81) 825-24-75
  krasnik@zdz.lublin.pl
Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2009/2010
Uwagi, pytania i oczekiwania mogą Państwo przekazać telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

  Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych:
  Kształci w zawodach:
  - fryzjer (3 lata)
  - cukiernik (3 lata)
  - kucharz małej gastronomii
  Profile:
  - usługowo - gospodarczy
  Jest trzyletnią szkołą dzienną po gimnazjum.
  Jest czteroletnią średnią szkołą dzienną kończącą się egzaminem maturalnym kształcącą w zawodach:
  - technik ekonomista
  - technik handlowiec
  - technik organizacji usług gastronomicznych
  - kucharz
  Typ szkoły średniej trzyletniej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, słuchacze uczą się systemem zaocznym.
  Typ szkoły średniej zawodowej trzyletniej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, słuchacze uczą się systemem zaocznym.
  Kształci w zawodach:
  - technik mechanik
  - technik technologii odzieży
  - technik technologii żywności
  Nauka w szkole trwa 2 lata, uczniowie uczą się systemem zaocznym. Do szkoły może być przyjęty słuchacz, który posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  Studium daje możliwość zdobycia zawodu:
  - pracownika socjalnego
  - technika bezpieczeństwa i higieny pracy
  - technika informatyka
  - technika organizacji usług gastronomicznych
  - technika rachunkowości
slowa kluczowe